Archiv | Města RSS kanál pro tuto sekci
Únor

Lázně Bad Leonfelden hned u hranic

Kostel v Bad Leonfeldenu

Bad Leonfelden je menší lázeňské město v Horních Rakousích v okrese Urfahr-okolí, pouhých 5 kilometrů od hranic s Českou republikou. Z našich měst leží nejblíže Vyšší Brod, se kterým ho také spojuje silnice. Bad Leonfeld leží v historické oblasti Mühlviertel na jižním úpatí šumavské hory Sternstein. Hlavní město spolkové země Horní Rakousy – Linec se nachází 25 kilometrů na jih. Leonfeld obývá přesně 4 210 obyvatel (k 1.lednu 2016) a leží v nadmořské výšce 750 metrů nad mořem.

Historie města

Kdybychom se měli podívat trochu do historie, tak Leonfelden byl založen jako osada na křižovatce dvou obchodních cest od Dunaje do Čech. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1154, kdy byl uveden ještě pod jménem Lonveld. V roce 1356 obec získala městská práva.

Později při husitských válkách v 15.století byl Leonfelden opevněn a sloužil jako jeden ze čtyř hraničních bodů Mühlviertlu na obranu proti výpadům z Čech – zejména proti husitským nájezdníkům. Přesto nebo možná právě proto husité město v roce 1427 jej dobyli a vyplenili.

(Pokračování textu…)

Duben

Město Ried im Innkreis

Ried im Innkreis hlavní náměstíRied im Innkreis je sympatické rakouské okresní město, které najdete na mapě Rakouska ve stejnojmenném okrese. Město, které leží v Horních Rakousích, má v současné době něco málo přes 11 000 obyvatel. Ve městě najdete místní muzeum, městský bazén, veřejnou knihovnu, několik historických kostelů a celou řadu pěkných starobylých domů.

Historie města

První zmínky o městu jsou z roku 1136. V té době zde byl hrad, který patřil pánům z Riedu. Po dlouhé době však nešlo o rakouské město, protože k Rakousku byla obec Ried připojena až v roce 1779. V současnosti se jedná o krásné rakouské městečko, které má svůj starobylý nezaměnitelný ráz.

Památky města

Při prohlídce městem se určitě podívejte do starokatolického kostela Krista, který se nachází jen nedaleko od samotného centra města. Chrám byl vybudován v roce 1893 a hlavním architektem kostela byl Josef Prokopp z Vídně.

Ried je opravdu krásné i když obyčejné městečko.    Kostel je největší zdejší památkou.

Ve městě jsou ještě k vidění dva městské pivovary. Zvláště za pozornost stojí pivovar Kellerbrauerei Mitterbucher & Söhne, který byl založen už v roce 1446. Jedná se o vůbec nejstarší soukromý pivovar na rakouském území. Na hlavním náměstí jsou pak k vidění domy z 18. století a radniční budova, která se může pochlubit velmi štíhlou věžičkou. Na hlavním náměstí pak nelze přehlédnout krásná Dietmarova kašna z roku 1665. Velmi pěkné a malebné domy jsou ještě situované na ulici Kirchengasse, která vede k náměstí Kirchenplatze, kde stojí farní kostel svatého Petra a Pavla. Historické domy mají většinou světle žluté nebo světle modré pastelové barvy.

Kromě historických památek je obec Ried im Innkreis známá tím, že se zde vyrábí sportovní oblečení a výrobky. Sídlí zde totiž známá světová firma Fischer, která vyrábí zejména kvalitní sjezdové lyže, běžky, hokejky a tenisové rakety.

Město je čisté a krásně upravené.    Okolní krajina působí klidně a romanticky.

Zajímavosti v okolí

Zhruba dvacet kilometrů od města se nachází Reichersberg, což je velký augustiniánský klášter, který spatřil světlo světa už  roce 1084. Z původní stavby se však mnoho nedochovalo, protože klášter byl zničen rozsáhlým požárem v 17. století. Po velkém požáru však vznikla nová stavba, která nese různé architektonické prvky 18. století. Uvnitř stavby jsou k vidění četné fresky a zajímavé náhrobky.

Pět kilometrů od obce Ried im Innkreis se nachází malebný zámek z 18. století, který se jmenuje Aurolzmünster. Zámek s bílo žlutou fasádou je pěknou ukázkou bavorského stavitelského umění. Architektem celé stavby byl pasovský architekt A.Riva. Zámek stojí v obci Aurolzmünster, která má v současné době něco málo přes 2500 obyvatel.

Velké panorama města Ried im Innkreis v Dolních Rakousích.

Březen

Obec Ebensee

Kostel v Ebensee

Ebensee je středně velké město v okrese Gmunden v historické části Horních Rakous zvané Traunviertel. Město má 7 871 obyvatel (k 1.lednu 2011). Ebensee leží v nadmořské výšce 443 metrů nad mořem na jižním břehu (konci) jezera Traunsee, které je jen tak mimochodem s 191 metry nejhlubším jezerem v Rakousku. Městem také protéká řeka Traum a k tomu ještě jeden menší potok. Historické jádro města je tak skoro ze všech stran obehnáno vodou. Ostatně voda si ani jiný směr najít nemůže, směrem na západ i východ už se zvedají hory.

Ebensee se dělí na menší části a vesničky v okolí a jsou to: Ebensee, Kohlstatt, Lahnstein, Langwies, Oberlangbath, Plankau, Rindbach, Roith, Trauneck a Unterlangbath.

Dlouhou dobu patřilo jezero i obec pod Bavorské vévodství. Teprve až roku 1180 získalo oblast Štýrsko. První oficiální písemná zmínka o městu ale pochází až z roku 1447, je ale nepochybné že tu lidé žili už mnohem dříve. Kolem roku 1600 se zde v hojné míře začala těžit a zpracovávat sůl. Proto zde byl postaven most Gosauzwang, kterým proudil roztok solanky. Tento most byl později zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO a dnes je oblíbeným cílem turistů.

(Pokračování textu…)

Červenec

Linz hlavní město Horních Rakous

Linz, česky Linec je rakouské město, které se nachází blízko hranic s Českou republikou. Linec je také hlavní město spolkové země Horní Rakousy. V současné době žije ve městě okolo 189 500 obyvatel. Linec je rovněž třetím největším městem v Rakousku.

Historie města

Linec odjakživa těžil z velmi výhodné polohy, která byla na říční křižovatce. Prvními obyvateli Lince byli už staří Keltové, kteří pojmenovali své sídliště Lentos. Po Keltech přišli do Lince Římané, kteří místní sídliště přestavěli na mohutný opevněný tábor a dali mu jméno Lentia. Dnešní pojmenování „Linza“ se poprvé objevilo až v roce 788. Bylo to na listině bavorského vévody Tassila III. Nejprve spadal Linec pod správu bavorského vévody. Přelomovým obdobím byl rok 1236, kdy Linec obdržel městská práva. Ještě o stupínek nahoře se dostal Linec v letech 1489 – 1493. V tomto období byla totiž dobyta Vídeň a Linec se stal středem Svaté říše Římské. Z významných dat města ještě zmiňme rok 1785, kdy bylo v Linci ustanoveno biskupství.

  
(Pokračování textu…)

Červenec

Königswiesen

Nádherná květinová výzdoba Königswiesenu

Königswiesen je menší ale poměrně zajímavé městečko na severovýchodě Horních Rakous. Patří pod okres Pregarten. Obec se nachází v kopcovité krajině, čemuž odpovídá i tvar ulic a jen málokde zde najdete pravý úhel. Trvale zde žije 3187 obyvatel (k 1. lednu 2011). Nadmořská výška obce je 614 metrů.

Když trochu naťukneme historii, tak nějaká osada zde pravděpodobně stávala už před víc jak tisíci lety. Vedla tudy totiž důležitá obchodní stezka, po které se na mezcích přepravovalo zboží. První písemná zmínka o Königswiesenu pochází z roku 1147. Městská práva si obec získala dne 18. července 1279 od krále Rudolfa Habsburského.

Historie zde napsala mnoho zajímavých kapitol. Například v roce 1423 si zde postavili pevnost proti husitským nájezdům, ta ale našla své uplatnění až o sto let později (1626) během rolnických povstání, kdy sloužila jako centrum odporu. Pevnost byla znovu obnovena v době turecké obléhání Vídně (1683), k obraně už ale dále nesloužila. Město si zažilo i mnohé požáry, ty nehorší ho zasáhly v letech 1563 a 1880.

(Pokračování textu…)

Červenec

Lembach im Mühlkreis

Lembach im Mühlkreis je malé městečko v okrese Rohrbach na severozápadě Horních Rakous. Trvale zde žije 1548 obyvatel (k datu 1. leden 2011). Nadmořská výška obce je 552 metrů. Obec leží v kopcovité krajině, která je hojně využívána k zemědělství. Kolem se nachází malé ale četné ostrůvky lesa.

  

První oficiální písemná zmínka o obci pochází z roku 1230, ale předpokládá se, že lidé zde žili už mnohem dříve. Po celý raný středověk město spadalo pod biskupství v Passau. Zdejší kraj byl už tehdy hodně zemědělský, proto se zde obzvláště tvrdě projevily rolnické bouře v květnu 1626. Během napoleonských válek bylo město několikrát obsazeno. V zápětí ale pro Lembach přišly šťastnější časy, když roku 1850 získalo práva trhu a tak povýšilo na město.

Jinak co říci o dnešním Lembachu? Jedná se o opravdu malé městečko, které v podstatě tvoří dvě hlavní ulice (Hanriederstraße a Falkensteinstraße), které se potkávají uprostřed. O podál je miniaturní náměstíčko. Směrem na jih jsou pak řídce roztroušené rodinné domky. Zatímco směrem na sever se nacházejí i některé zdejší firmy. Hned za nimi také vede hlavní silnice Tannberg Landesstraße.

Více se můžete dozvědět na oficiálních stránkách obce www.gemeinde-lembach.at.

  

Červenec

Geinberg

Geinberg je malé městečko na západě Horních Rakous v okrese Ried v Innviertelu. Trvale zde žije 1368 obyvatel (k 1. lednu 2011). Nadmořská výška obce 403 metrů. Až doposud tedy nic zajímavého, prostě jenom větší vesnice jakých jsou v Horních Rakousech stovky. To co už ale zajímavé je, jsou obrovské termální lázně, které zaujímají polovinu rozlohy obce.

Lázně tvoří rozsáhlý komplex budov. Na západě to jsou hlavně koupaliště s asi 10 velkými bazény a to jak pod střechou, tak venkovní. Směrem na východ se pak nacházejí hlavně ubytovací kapacity tvořené hotelem Vitalhotel Therme Geinberg (více na oficiálních stránkách www.therme-geinberg.at).

  

Zajímavé je, že i když se o horkých minerálních pramenech ve zdejší oblasti vědělo, tak na ně náhodou narazila v roce 1974 společnost OMV při průzkumech těžby ropy. A protože se zjistilo, že údajně patří k nejteplejším v celé Evropě, bylo by škoda je nevyužít. Bylo tedy rozhodnuto o stavbě rekreačního a lázeňského střediska. Základní kámen komplexu byl položen roku 1996 a v rekordně krátkém čase v roce 1998 zde byly otevřeny nové lázně Geinberg.

Jinak je Geinberg obyčejnou malou obcí a většina domů je soustředěna kolem dvou hlavních ulic Dorfstraße a Thermenstraße, které se potkávají uprostřed města.

Více se můžete dozvědět na oficiálních stránkách obce www.geinberg.ooe.gv.at.