Úno 23

Obec Mondsee

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Mondsee z výšky

Mondsee je menší obec v rakouském regionu Salzkammergut, v hornorakouském okrese Vöcklabruck. Nachází se na samém jihu Horních Rakous necelé 4 kilometry od hranic spolkové země Salzbursko. Metropole Salzburg je pak odtud vzdálena cca 25 kilometrů. Město leží na břehu stejnojmenného jezera (10 km dlouhé, 2 km široké). Mondsee má 3 256 stálých obyvatel (k 1.lednu.2011) a nachází se v nadmořské výšce 493 metrů nad mořem.

Obec má malebnou architekturu. V centru se nachází bývalý klášter, založený roku 748, s velkým barokně přestavěným kostelem. Rozsáhlé klášterní budovy byly po zrušení kláštera přestavěny na zámek a dnes slouží jako romantický hotel.

Když bychom se měli podívat do historie, tak na břehu jezera Mondsee se našly pozůstatky sídlišť již z 2. a 3. tisíciletí př. n. l. Později zde bylo v římské době sídliště, spojené silnicí s Juvavem (dnešním Salzburgem). Kolem roku 600 se zde začali usazovat sousední Bavoři a roku 748 založil bavorský vévoda Odilo zmíněný klášter Mondsee. Ten je mimochodem nejstarší v Horních Rakousích.

  

První mniši a řeholníci sem přišli patrně z italského Monte Cassino, a někteří možná i ze Salzburgu, ale na založení kláštera v Kremsmünsteru se už podíleli i zdejší mniši. Kolem roku 788 zde vznikl tzv. Tassilův žaltář a krátce po roce 800 tzv. Mondseeský Matouš, nejstarší biblický překlad do němčiny. Kolem roku 800 se Mondsee stalo říšským opatstvím a přijalo benediktinskou řeholi. Obec s klášterem se tak staly vyhlášeným centrem kultury a vzdělanosti.

Klášter i kostel byl pak znovu vybudován v románském slohu a přes všechny další přestavby (pozdně gotická klenba, barokní přestavby po roce 1740) si tuto středověkou podobu zachoval. Z původního kostela z 8. století se zachovala kamenná deska, zazděná v předsíni kostela vedle římských náhrobních kamenů. Z 11. století pochází mramorový náhrobek opata Konráda na levém sloupu hlavní lodi. Roku 1506 přešlo Mondsee z bavorského do habsburského panství a roku 1514 zde vzniklo gymnazium. Za císaře Leopolda II. byl klášter roku 1791 zrušen a přestavěn na zámek. Od roku 1867 sem začali přijíždět turisté, roku 1872 vyplul první parník a roku 1891 se Mondsee spojilo se světem i železnicí. V obci je kromě toho národopisné muzeum, muzeum prehistorických sídlišť a muzeum místní dráhy.

  

  

Jinak samotné centrum města je opravdu nádherně zachovalé a nachází se zde spousta pěkných barevných starých domků. Člověk by ani neodhadoval, že tak malé město může mít tak velkolepé centrum. I když nutno dodat, že největší podíl na to má komplex budov bývalého kláštera. Jinak samotné centrum Mondsee se nenachází přímo u vody, ale je asi půl kilometru vzdáleno. Mezi vodou a historických jádrem se překvapivě téměř nic nenachází. Na břehu samotného jezera je pak krásná promenáda s posezením, přístavní mola a také pláže (na jihu je dokonce tobogán).

Tags:

Napiš komentář