Bře 20

Město Wels

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Bráno do města Wels

Wels je velké statutární město, nacházejí se zhruba uprostřed spolkové země Horní Rakousy. Leží na řece Traun, v nadmořské výšce 317 metrů, 29 km západně od metropole Lince. Wels má 58.713 stálých obyvatel (k 1. lednu 2011) a je tak druhým největším městem Horních Rakous.

Největší význam mělo město v době Říma a středověku. Například 12.ledna 1519 ve Welsu zemřel římský císař a německý král Maxmilián I. Dnes je město sice důležité o něco méně přesto se jedná o velké ekonomické centrum  s výstavištěm a průmyslovým centrem a také důležitý dopravní uzel.

Geologicky patří oblast, kde se Wels nachází do takzvané Molassezone. Je to kopcovitá krajina, která odhaluje starší usazené vrstvy hornin. Ty vytváří poměrně zajímavé skalní útvary. Zajímavostí je, že se zde našla ložiska plynu, které začali být čerpány už v roce 1892.

Když se opět trochu vrátíme k historii, tak zdejší oblast byla osídlena už v době Kamenné před 3.500-1.700 před našim letopočtem. A četné památky a archeologické nálezy zde zanechali i další epochy jako: doba Bronzová, doba Halštadská, doba Laténské. Pak ale přišla doba nadvlády Říma, která znamenalo pro zdejší oblast velký rozkvět. Zejména za císaře Hadriana, vyrostli zde krásné cihlové domy, lázně, divadla, aréna i zavlažovací systém usnadňující práci na polích. O to větší propad  všaknastal při vpádu Vandalů a konci Římské říše.

  

Další rozvoj byl opět pozvolný. Kolem roku 1.000 zde vznikly pravidelné trhy. V 11. století pak byl postaven klášter Lambach, který se stal významným středobodem okolím. Od té doby město opět získalo svůj právoplatný statut centra oblasti a je spojováno s mnoha významnými dějinnými událostmi a vládci.

  

A co říci o dnešní podobě města? Samozřejmě se jedná o velké město a tak zde naleznete spoustu atrakcí a způsobů jak se zabavit. Historické jádro se nachází asi 300 metrů od řeky. Centrální náměstí se jmenuje Stadplatz, a vlastně to ani není náměstí, ale jenom dlouhá a široká ulice – bulvár. Je to v podstatě takový poloviční Václavák. Akorát začíná městskou branou, v polovině je radnice a na konci pro změnu kostel.

Napiš komentář