Čvc 10

Linz hlavní město Horních Rakous

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Linz, česky Linec je rakouské město, které se nachází blízko hranic s Českou republikou. Linec je také hlavní město spolkové země Horní Rakousy. V současné době žije ve městě okolo 189 500 obyvatel. Linec je rovněž třetím největším městem v Rakousku.

Historie města

Linec odjakživa těžil z velmi výhodné polohy, která byla na říční křižovatce. Prvními obyvateli Lince byli už staří Keltové, kteří pojmenovali své sídliště Lentos. Po Keltech přišli do Lince Římané, kteří místní sídliště přestavěli na mohutný opevněný tábor a dali mu jméno Lentia. Dnešní pojmenování „Linza“ se poprvé objevilo až v roce 788. Bylo to na listině bavorského vévody Tassila III. Nejprve spadal Linec pod správu bavorského vévody. Přelomovým obdobím byl rok 1236, kdy Linec obdržel městská práva. Ještě o stupínek nahoře se dostal Linec v letech 1489 – 1493. V tomto období byla totiž dobyta Vídeň a Linec se stal středem Svaté říše Římské. Z významných dat města ještě zmiňme rok 1785, kdy bylo v Linci ustanoveno biskupství.

  

Současnostná podoba města

V samotném městě je celá řada pěkným a velmi cenných historických památek. Nejreprezentativnější stavbou města je bezesporu Linecký zámek, který se romanticky tyčí nad Dunajem. Ze zámku je krásný výhled na Dunaj i přilehlé okolí. Linecký zámek je veřejnosti přístupný, v současnosti je zde rozsáhlé Muzeum Horních Rakous.

Vedle Lineckého zámku doporučujeme navštívit některé místní kostely a chrámy. Nejznámější kostel je Nový dóm (Neuer Dom), který byl postaven pro 20 000 věřících. Výška věže tohoto impozantního chrámu je 134 metrů. Mezi mnohými dalšími kostely zmiňme aspoň Uršulin kostel (Ursulinenkirche), kde momentálně sídlí Zemské kulturní centrum a Starý dóm (Alter Dom), v němž dlouho dobu hrával věhlasný Anton Bruckner jako varhaník.

  

  

Zajímavosti v okolí

Místo zajímavého výletu do nejbližšího okolí si udělejte procházku do místní botanické zahrady. V Linecké botanické zahradě uvidíte zhruba 10 000 druhů rostlin. Většina rostlin je z Evropy, některé jsou však také z velmi exotických míst světa. Specializací místní zahrady jsou však nádherné orchideje. V botanické zahradě se rovněž pořádají příležitostní koncerty a autorská čtení. Botanická zahrada je otevřena od května do srpna každý den od 7:30 do 19:30 hodin.

  

Napiš komentář