Kvě 11

Historické město Steyr

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Steyr (česky Štýr) je rakouské statutární město ve spolkové zemi Horní Rakousko blízko hranice s Dolním Rakouskem. Leží na soutoku řek Enns a Steyr, v nadmořské výšce 310 metrů, 39 km jižně od metropole Lince. Ve Steyru žije 38 313 obyvatel (k 1.1. 2011), což ho řadí na třetí největší město v Horním Rakousech a dvanácté největší město na celostátní úrovni. V aglomeraci Steyru, která pak zahrnuje i menší okolní obce, pak žije dohromady kolem 70 tisíc lidí.

  

Město má opravdu bohatou historii. Její počátky sahají až do doby železné. V roce 600 př.n.l sem přišel keltský kmen, který si svojí osadu a řeku pojmenoval Stiria. Na přelomu letopočtu přišli Římané, které na skále nad soutokem řek vybudovali důležitou pevnost a město Lauriacum. Strážní věž nad řekou se pak stalo součástí novějších hradů včetně dnešního barokního hradu Lamberg.

Když se přesuneme dále do středověku, tak roku 777 zde vyrostl klášter Kremsmünster, kde asi šest desítek mnichů vykonává svou řeholi dodnes. Historie městě je také pevně spjata s osobností českého krále Přemysla Otakara II., který velkou část dnešního Rakouska za složitých okolností vyženil. V té době, tedy kolem 13. století, patřil Steyr k nejdůležitějším a nejbohatším městům, protože se nacházel na důležitých obchodních stezkách. Také se zde těžila a zpracovávala železná ruda. Práva v oblasti obchodu a při zpracování železa potvrdil městu až vévoda Albrecht I. dne 23 srpna 1287.

Mezi 13. – 14. stoletím se město stalo centrem protestantských církví. Možná právě proto si ho oblíbila inkvizice, která zde obzvláště brutálně řádila. Další krutá rána postihla město například v 29. srpna 1727 při velkém požáru.

  

Jinak co říci o Steyru dnes? Jedná se o krásné historické město, které je rozděleno rovnoměrně soutokem řek na tři části. Historické jádro se nachází uprostřed a přímo na soutoku k němu vedou z obou stran mosty. Tato část města je pak opravdu nádherná a fotogenická. Na druhou stranu není ale nikterak velká. Samotné náměstí je úzké a podlouhlé. Poslední informace kterou pro vás máme je, že Steyr rozhodně stojí za návštěvu.

Více se můžete dozvědět na oficiálních stránkách města www.steyr.at (němčina).

Napiš komentář